cover-image

SMART Academy

Soroban huvudräkning träning klubb

Revolutionerar området barns utbildning

Aktivera höger och vänster hjärnhalva

Klara huvudräkning otroligt snabbt och korrekt

Förmågan att koncentrera sig

ÖPPNA

SMART Academy

Varför ska jag anmäla mitt barn till SMART Akademis olika program?

SMART
Academy

SMART Akademis program främjar utvecklingen av hela hjärnan och lägger grunder till viktiga förmågor så som fokus, kretivitet och uppmärksamhet samt förbereder eleverna inför en framtid som blir mer och mer konkurrensutsatt.

SMART
Academy

Hur lång är en lektion?

Lektionerna är olika beroende på vilket program det är. För Kinderprogrammet så är lektionerna 1 timma, för övriga program är de 2 timmar.

SMART
Academy

Var kommer utbildningsmetoden som SMART Akademi använder sig av ifrån?

Japan.
De metoder vi använder kallas för “SOROBAN” och "Flash-ANZAN" vilka båda två har Japanskt ursprung-

Hur hjälper huvudräkning till i skolmatematiken?

SMART
Academy

•Barn som har genomgått huvuräkningskurser uppnådde bättre resultat än de studenter som inte har genomgått samma kurser. De områden där det syntes tydlig förbättring var inom matetmatisk förståelse och kunskap, så som; att känna igen och förstå matematiska problemställningar, beräkningskunskaper och matematisk problemlösning.

•Elever som hade genomgått ett till två års huvudräkningskurs uppvisade bättre förståelse för matematiska problem och dess lösninager. De löste även nämnda problem med högre noggrannhet och på kortare tid än de som hade genomgått högst ett års kurs. De elever som hade mer än två års kurs bakom sig kunde uppvisa ännu bättre resultat vilket visar på att ju längre ett barn övar aktivkt på den här sortens problem destor större blir skillnaden.

KURSER

Varje termin omfattar tre (3) nivåer/kurser består av tjugofyra (24) timmar och varje nivå/kurs omfattar en (1) månad består av åtta (8) timmar.

SMART Academy | Kinder

För att kunna tillgodogöra sig den undervisning som ges i Kinderklassen så bör elever som ansöker hit åtminstonde kunna förstå, läsa och skriva 0-9. I början av kursen kommer ett diagnostiskt test att genomföras för att bedömma barnets kunskapsnivå.

SMART Academy | Junior

Det här programmet är öppet för studenter som har genomgått Kinderklassen eller elever som är lite äldre. Kursen börjar Det här programmet börjar med en grundläggande kurs som på ett pedagogsikt och roligt sätt introducerar konceptet för eleverna. De delar som ingår i första delen av kursen är användandet av Soroban och hur man använder båda händerna samtidigt. Efter avklarad grundkurs så fortsätter kursen med mer avancerade moment.

SMART Academy | Senior

Det här programmet är speciellt utformat för mogna elever som missade möjligheterna att lära sig huvudräkning under sin barndom men som är intresserade avv att upptäcka myterna om abacusen och på samma gång ta del av de fördelar den erbjuder. Det är aldrig för sent för att lära sig de här kunskaperna och därigenom förbättra inte bara minnet, men även koncetrationsfömågan samt den mentala styrkan.

SMART Academy | Pris

Kursavgiften är 249kr/timma (RUT-avdraget borträknat), utbildningsmaterial bl a lärobok och övningsbok samt SOROBAN med läderväska och online e-lärportal lösenord för föräldrar och elever tillkommer.

Syskonrabatt: Andra barnet 199 kr/timma, tredje barnet och efterföljande syskon 149 kr/timma.

FORSKNINGSRESULTAT

Lyssnar och Förstår

Visualiserar och Fantiserar

Memorerar detaljer

Fokuserar på en uppgift

Behandlar information

Jobbar med hastighet och noggrannhet

Tacklar problem

Stimulerar barns Matematikkunskaper

Huvudräkning

BARNS RÖSTER

someone

Marina Student i SMART Academy

”Det är kul med Soroban, jag tycker om den för att den är rolig.”

someone

Mostafa Student i SMART Academy

”Jag har lärt mig att räkna snabbt och att räkna med händerna.”

someone

Adrian Student i SMART Academy

”Man kan lära sig matte snabbt och det är rolig att räkna med Soroban. Man lär sig bättre och det är lättare att använda Sorobon än miniräknare.”

BOOST YOUR BRAIN!

portfolio-post

Hina Ohara, 7 år

Japan

portfolio-post

Austin,9 år

USA

portfolio-post

SOROBAN

Lightbox Video

portfolio-post

SOROBAN

Det 26te Amerikanska Soroban skolmästerskapet.

portfolio-post

SOROBAN MASTER CONTEST

Soroban Masters

portfolio-post

Trinity, 6 år

Hon kan göra addition och subtraktion snabbt.

cover-image

KONTAKT


SMART Akademi Google map

KONTAKTA OSS!

stamp

Smart Academy

info@smartakademi.se

- SMART Academy -

Smart Academy.se online form.